Organizacje/Uczestnicy

Lista organizacji uczestniczących w XX Forum NGO
(w porządku alfabetycznym):

 1. Bezinteresowne Zrzeszenie Inicjatyw Kreatywnych „BZIK”
 2. Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka
 3. CHLO Kujawsko – Pomorskie Stowarzyszenie Pacjentów Bariatrycznych
 4. Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
 5. Fundacja „Pomimo Wszystko”
 6. Fundacja „Traditio Europae”
 7. Fundacja Agrafka
 8. Fundacja Aktywizacja Oddział w Bydgoszczy
 9. Fundacja Alternatywna
 10. Fundacja Ari Ari
 11. Fundacja Brama Epok
 12. Fundacja Emic
 13. Fundacja Generał Elżbiety Zawadzkiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej i Wojskowej Służby Polek
 14. Fundacja Łączymy Pokolenia
 15. Fundacja Mai i Mata Kwiatkowskich
 16. Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia” w Toruniu
 17. Fundacja Na Rzecz Podmiotowości Sztucznej Inteligencji
 18. FUNDACJA NA RZECZ WSPARCIA SPOŁECZNEGO GRADIAM
 19. Fundacja Rodzice Dzieciom
 20. Fundacja Stabilo
 21. Fundacja Światło
 22. Fundacja Wiatrak
 23. Fundacja Wujek Porada
 24. Fundacja „Leśna Droga”
 25. Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie
 26. Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu
 27. Klub Karate Tradycyjnego KUMADE
 28. Klub Sportowy „Kamus Maraton”
 29. Koło Gospodyń Wiejskich w Radłówku
 30. Koło Gospodyń Wiejskich Jacewo
 31. Koło Gospodyń Wiejskich Jaksice
 32. Koło Gospodyń Wiejskich Kłopot
 33. Koło Gospodyń Wiejskich Krusza Podlotowa
 34. Koło Gospodyń Wiejskich w Radłówku
 35. Koło Gospodyń Słońsko
 36. Komitet Terenowy Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej – Dom Harcerza
 37. Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych
 38. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Solcu Kujawskim
 39. LGD „Grudziądzki Spichlerz”
 40. Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”
 41. Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek
 42. MARMEL
 43. Nadgoplański WOPR
 44. Obywatelski Toruń
 45. Oddział Kujawski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
 46. Polska Akcja Humanitarna
 47. Polskie Towarzystwo Turystyczna-Krajoznawcze Oddział Przewodnicki w Toruniu
 48. Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki
 49. Rada Seniorów przy Prezydencie m. Torunia – PTTK Toruń
 50. Regionalna Inicjatywa Sportowo-Edukacyjna
 51. Rypińskie Stowarzyszenie Inicjatywa
 52. Rypińskie Stowarzyszenie INICJATYWA
 53. Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia „Edukacja” w Toruniu
 54. Spółdzielnia Socjalna WIGOR
 55. Stowarzyszenie Agrafka
 56. Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży WĘDKA im. Każdego Człowieka
 57. Stowarzyszenie Emerytów Gminy Chrostkowo
 58. Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych tARTak
 59. Stowarzyszenie Jestem
 60. Stowarzyszenie KOBIECY HORYZONT
 61. Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Inowrocław z/s w Inowrocławiu
 62. STOWARZYSZENIE KREATYWNI RAZEM
 63. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”
 64. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska
 65. Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych
 66. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Delfin”
 67. Stowarzyszenie na rzecz Pamiętowa i Adamkowa
 68. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Bobrowo „Aktywna Gmina”
 69. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław
 70. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Kozielec i okolic
 71. Stowarzyszenie NASZA OSTOJA
 72. Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem w Toruniu
 73. Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa i Dzieci Specjalnej Troski
 74. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Sławęcinku
 75. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Toruńskiej
 76. Stowarzyszenie ROzruch
 77. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka „Przyszłość” z siedzibą w Pigży
 78. Stowarzyszenie Rozwoju Jaksic
 79. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sławęcin i Sławęcinek
 80. Stowarzyszenie Serce za Serce
 81. Stowarzyszenie Tlia – OWES w Toruniu
 82. Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy AUT
 83. Stowarzyszenie Wolontariuszy Razem
 84. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”
 85. Stowarzyszenie z Latkowa
 86. Stowarzyszenie Żyć Lepiej
 87. Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
 88. Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej
 89. Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
 90. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”
 91. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oddział w Głuszynku
 92. TPD Koło Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Dzielnych Los Wspomaga”
 93. Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
 94. Urząd Gminy w Dąbrowie
 95. Urząd Gminy w Dobrczu
 96. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 97. Urząd Miasta Włocławek
 98. Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
 99. Wójt Gminy Inowrocław
 100. Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia