Rejestracja

Uczestniku Forum!

Bardzo interesuje nas Twoje opinia na temat XX Forum NGO.

Wypełnij proszę ankietę ewaluacyjną.
To zajmie tylko kilka minut,
a nam pomoże w przyszłości jeszcze lepiej odpowiedzieć na Twoje potrzeby.
Kliknij w link ANKIETA EWALUACYJNA XX FOP 2019


Szanowni Państwo!
Informujemy, że zamknęliśmy już zapisy na XX Forum NGO – wszystkie miejsca zostały zapełnione. Dziękujemy za tak duże zainteresowanie forum NGO.
Jednocześnie informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na debatę ekologiczną „Twoje działanie ma znaczenie! Co możemy zrobić w dobie kryzysu ekologicznego?” (zgłoszenia przyjmujemy pod adresem rekrutacja@forum-ngo.pl – tytuł maila DEBATA).


Udział w Forum jest bezpłatny.

Decyduje kolejność zgłoszeń – liczba miejsc jest ograniczona.

Informujemy, że ze względu na ograniczoną liczbę miejsc z każdej organizacji mogą się zgłosić maksymalnie 2 osoby – pozostałe będą wpisywane na listę rezerwową.

Formularze Zgłoszeniowe prosimy dostarczyć w jednej w wymienionych poniżej form w terminie do 20.10.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego)

Rejestracji na Forum prosimy dokonać poprzez:
  1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line (forma preferowana): Link do formularza zgłoszeniowego
  2. przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną (preferujemy skan oryginału) na adres: rekrutacja@forum-ngo.pl (wiadomość z tytułem: Zgłoszenie na Forum),
  3. dostarczenie formularza (osobiste lub pocztą tradycyjną) na adres: Fundacja Stabilo, Fosa Staromiejska 30/6, 87-100 Toruń, z dopiskiem „Zgłoszenie na Forum”.

Pełna informacja wraz z formularzem zgłoszenia oraz pozostałymi załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Forum: www.forum-ngo.pl oraz na stronie Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl, zakładka: Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dodatkowe informacje o rekrutacji:
rekrutacja@forum-ngo.pl
tel. 791-090-752
Pliki do pobrania:
  1. link do zgłoszenia on-line
  2. formularz zgłoszeniowy
  3. formularz zwrotu kosztów podróży
  4. regulamin zwrotu kosztów podróży