Rejestracja

Uczestniku Forum!

Bardzo interesuje nas Twoje opinia na temat XXII Forum NGO.

 


 


Udział w Forum jest bezpłatny.

Decyduje kolejność zgłoszeń – liczba miejsc jest ograniczona.

Formularze Zgłoszeniowe prosimy dostarczyć w jednej w wymienionych poniżej form w terminie do 27.10.2022 r.

Rejestracji na Forum prosimy dokonać poprzez:
  1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line (forma preferowana): Link do formularza zgłoszeniowego
  2. przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną (preferujemy skan oryginału) na adres:22forum.ngo@gmail.com (wiadomość z tytułem: Zgłoszenie na Forum),

 

Dodatkowe informacje o rekrutacji:
22forum.ngo@gmail.com
Pliki do pobrania:
  1. link do zgłoszenia on-line
  2. formularz zwrotu kosztów podróży
  3. regulamin zwrotu kosztów podróży