O Forum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy na XX Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbędzie się 25 października 2019 w Toruniu. Gościnne sale Dworu Artusa będą miejscem rozmów, warsztatów, dyskusji i spotkań przedstawicieli trzeciego sektora.

„Sieciowanie szansą na wzmocnienie i rozwój NGO”, jako przewodnie hasło Forum jest spójne z nową perspektywą finansową 2021-2027 i Funduszami Europejskimi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, której cel jest ukierunkowany na zrzeszanie się organizacji pozarządowych i skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami stojącymi przed III sektorem. Realizacja ma prowadzić do większej samodzielności finansowej i niezależności od publicznych źródeł finansowania, lepszej współpracy JST z organizacjami pozarządowymi i poprawy obszaru włączenia społecznego, a nim usług społecznych w nurcie DI. Forum będzie miejscem wymiany informacji związanych z działalnością trzeciego sektora w regionie.

Niezmiernie miło nam poinformować, że Partnerem wydarzenia i gospodarzem i Panelu  „Regionalne platformy społeczne dla rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji” jest Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych – WRZOS, która wraz z Stowarzyszeniem Kujawsko- Pomorskim Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK organizuje w ramach Naszego Forum X z serii 16 Seminariów w obszarze współpracy publiczno-społecznej w zakresie rozwijania usług społecznych i udziału w nich sektora społecznego. 

Do zobaczenia!

Organizatorzy
Fundacja Pro Omnis i Fundacja Studio M6

Partnerzy:

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych – WRZOS, Stowarzyszenie Kujawsko- Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK