Historia Forum

Forum jest coroczną okazją do spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych. Program wydarzenia, konsultowany wcześniej ze środowiskiem NGO, obejmuje najczęściej warsztaty, dyskusje i debaty prowadzone przez ekspertów. Jest świetną okazją do wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów, poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności.

Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego przez pierwszych 10 lat było organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Od 2005 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu nawiązał współpracę z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok”, by wspólnie kontynuować tradycję Forum w regionie.

W roku 2010 inicjatywę organizacji przedsięwzięcia przejął Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Rok później po raz pierwszy przygotowanie Forum powierzono organizacjom pozarządowym, zgodnie z postulatami organizacji czynnie uczestniczących w konsultacjach projektu programu współpracy na rok 2011.